Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quế Anh

Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Truyền máu Huyết học Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quế Anh

Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Truyền máu Huyết học Hồ Chí Minh