Chức vụ

Các chức vụ của Cử nhân, Kỹ thuật viên Nguyễn Ngọc Bích

Nguyên trưởng kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Vạn Hạnh
Trưởng phòng Xét nghiệm nam khoa, IVF Vạn Hạnh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Cử nhân, Kỹ thuật viên Nguyễn Ngọc Bích

1988 – 1999: Giáo viên bộ môn xét nghiệm trường trung học y tế Cần Thơ
1999 – 2007: Kỹ thuật viên trưởng của khoa Xét nghiệm Bệnh Viện Vạn Hạnh
Phòng Xét nghiệm nam khoa IVF Vạn Hạnh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Cử nhân, Kỹ thuật viên Nguyễn Ngọc Bích

2006: Tốt nghiệp khóa hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Từ Dũ
1999: Tốt nghiệp cao đẳng xét nghiệm
2006: Tốt nghiệm cử nhân xét nghiệm
2006: Tốt nghiệp khóa hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Từ Dũ