Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh

Trưởng khoa Ung bướu - Bệnh viện Nhân dân 115
Trưởng Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân - Bệnh viện Nhân dân 115

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh

Khoa Ung bướu - Bệnh viện Nhân dân 115
Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân - Bệnh viện Nhân dân 115