Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Minh Tính

Phó giám đốc tại trung tâm Chẩn đoán và điều trị Ung bướu - Bệnh viện Quân y 175
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Bắc Sài Gòn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Minh Tính

Trung tâm Chẩn đoán và điều trị Ung bướu - Bệnh viện Quân y 175
Phòng khám Đa khoa Bắc Sài Gòn