Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến

Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng 1