Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Minh Đức

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh - Chức năng - Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức
Bác sĩ tại phòng khám bác sĩ Nguyễn Minh Đức

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Minh Đức

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Chức năng - Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức
Phòng khám bác sĩ Nguyễn Minh Đức