Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Lê Phương Thảo

Bác sĩ tại khoa Nội tim mạch 5 - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Lê Phương Thảo

2011 - nay: Khoa Nội tim mạch 5 - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Nguyễn Lê Phương Thảo

2010: Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2013: Chứng chỉ Điện tâm đồ - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2011: Chứng chỉ Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2010: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa - Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh