Giáo sư có hơn 100 công trình nghiên cứu khoa học, hàng chục đầu sách chuyên khảo, đào tạo nhiều thế hệ học trò mà trong đó có rất nhiều tiến sĩ nay đã thành danh. Ông thông thạo 3 thứ tiếng nước ngoài: Anh, Pháp, Nga.

 


Chức vụ

Các chức vụ của Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Khánh Dư

Chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện lâm sàng Trung ương miền Nam Việt Nam - Bệnh viện E
Nguyên phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy
Chủ nhiệm Bộ môn Phẫu thuật lồng ngực - tim mạch Trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Ủy viên ban chấp hành Trung ương Hội ngoại khoa Việt Nam
Cố vấn ban chấp hành Hội tim mạch học Thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại khoa Ngoại tổng hợp - Dịch vụ - Bệnh viện Quận 1

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Khánh Dư

Khoa ngoại Bệnh viện lâm sàng Trung ương miền Nam Việt Nam - Bệnh viện E
Bệnh viện Chợ Rẫy
Bộ môn Phẫu thuật lồng ngực - tim mạch Trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại tổng hợp - Dịch vụ - Bệnh viện Quận 1

Giải thưởng và chứng nhận

Các giải thưởng, chứng nhận, chứng chỉ của Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Khánh Dư

Thầy thuốc ưu tú

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Khánh Dư

1964: Bảo vệ luận án Phó tiến sĩ tại Liên Xô
1981: Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Liên Xô
1964: Bảo vệ luận án Phó tiến sĩ tại Liên Xô
1981: Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ  tại Liên Xô
1984: Được phong học hàm Giáo sư I
1991: Được phong học hàm Giáo sư II