Chức vụ

Các chức vụ của Cử nhân, Kỹ thuật viên Nguyễn Huy Phương

Kỹ thuật viên khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào di truyền - Bệnh viện Hùng Vương
Kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Hùng Vương

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Cử nhân, Kỹ thuật viên Nguyễn Huy Phương

Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào di truyền - Bệnh viện Hùng Vương
Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Hùng Vương