Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Thắng

Bác sĩ tại khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Ngọc Tâm
Bác sĩ tại khoa Tai nạn và Cấp cứu - Bệnh viện FV
Nguyên bác sĩ khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Bình Định
Nguyên bác sĩ khoa Phẫu thuật tim mạch - Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Thắng

Khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Ngọc Tâm
2014 - nay: Khoa Tai nạn và Cấp cứu - Bệnh viện FV
2006-2011: Khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Bình Định
2006-2011: Khoa Phẫu thuật tim mạch - Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Thắng

2002: Chứng nhận Trường y - Đại học Y Dược, Huế, Việt Nam
2006: Chứng nhận chuyên khoa Nội - Đại học Y Dược, Huế, Việt Nam
2008: Chứng nhận Siêu âm và Bệnh lý Tim mạch - Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh
2009: Chứng nhận chụp mạch máu số hoá xoá nền và điều trị bệnh lý Mạch máu Ngoại biên - Bệnh viện Chợ Rẫy
2012: Bác sĩ Hồi sức Ngoại tim mạch - Viện Tim Việt Nam