Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Hữu Phước

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng - Nội soi - Bệnh viện Quân dân Y miền Đông

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Hữu Phước

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng - Nội soi - Bệnh viện Quân dân Y miền Đông