Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Hữu Long

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Nguyễn An Phúc
Bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Hữu Long

Bệnh viện Chợ Rẫy 
Phòng khám Đa khoa Nguyễn An Phúc