Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Hữu Chí

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Đồng 1
Giáo viên thỉnh giang - BMCĐHA Đại học Y Dược và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Hữu Chí

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Đồng 1
Đại học Y Dược
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Hữu Chí

1992: Tốt nghiệp chuyên ngành Nhi - Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
1992: Tốt nghiệp chuyên ngành Nhi - Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1998: Tu nghiệp tại Pháp-FFI
2008: Trợ lý Giáo sư - Bệnh viện Timone d'enfant