Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Huy

Bác sĩ khoa Chi dưới - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Huy

Khoa Chi dưới - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh