Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hiền Minh

Giảng viên tại Khoa Y - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Vigor Health
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Bác sĩ tại phòng khám Viêm gan – Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hiền Minh

Khoa Y - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa Vigor Health
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Phòng khám Viêm gan – Bệnh viện Nguyễn Tri Phương