Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Duy Từ

Bác sĩ tại phòng khám Y khoa Trường Phúc
Bác sĩ tại bệnh viện Nhân dân Gia Định

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Duy Từ

Phòng khám Y khoa Trường Phúc
Bệnh viện Nhân dân Gia Định