Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Duy Hoàng Minh Tâm

Giảng viên Khoa Y - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại bệnh viện Phụ sản MêKông
Bác sĩ tại phòng khám Sản phụ khoa Nguyễn Duy Hoàng MinhTâm
Bác sĩ tại bệnh viện Hùng Vương
Bác sĩ tại phòng khám Sản phụ khoa - 8 Lương Hữu Khánh
Bác sĩ tại phòng khám Phụ khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Duy Hoàng Minh Tâm

Bệnh viện Phụ sản Mêkông
Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Phòng khám Phụ khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Sản phụ khoa - Bác sĩ Nguyễn Duy Hoàng Minh Tâm
Khoa Y - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
Bệnh viện Hùng Vương
Phòng khám Sản phụ khoa 8 Lương Hữu Khánh