Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Đức Vũ

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Bác sĩ tại phòng khám Nội Nhi Nguyễn Đức Vũ

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Đức Vũ

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Phòng khám Nội Nhi - Bác sĩ Nguyễn Đức Vũ

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Điều trị bệnh về thần kinh nhi
2 Điều trị bệnh về tiêu hóa nhi
3 Điều trị bệnh về hô hấp nhi
4 Điều trị bệnh về dạ dày nhi
5 Điều trị bệnh về tim mạch nhi