Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Trí

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Đồng 2

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Trí

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Đồng 2