Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Đức Trí

Nguyên bác sĩ thuộc Quân Tình nguyện Việt Nam tại Campuchia
Nguyên bác sĩ đội phẫu thuật Quân Y viện 7E
Bác sĩ khoa Ngoại - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Trưởng phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Phó giám đốc bệnh viện Nhân dân Gia Định

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Đức Trí

9/1983 - 9/1985: Viện 7E - Mặt trận 479 - Quân Tình nguyện Việt Nam tại Campuchia
9/1985 - 7/1987: Đội phẫu thuật Quân Y viện 7E
7/1987 - 12/2004: Khoa Ngoại - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
12/2004 - nay: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Giải thưởng và chứng nhận

Các giải thưởng, chứng nhận, chứng chỉ của Bác sĩ Nguyễn Đức Trí

Huân chương Chiến công hạng  III
Huân chương Chiến sĩ vẻ vang và bảo vệ Tổ quốc hạng III
Huy hiệu Vì nhiệm vụ Quốc tế