Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Khánh

Bác sĩ tại khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh
Giảng viên tại bộ môn Nội tổng quát - Khoa Y - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Tim mạch thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Khánh

2006 - nay: Khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2006 - nay: Khoa Nội tim mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh
2006 - nay: Bộ môn Nội tổng quát - Khoa Y - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Khánh

2003: Tốt nghiệp bác sỹ y khoa
2006: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ nội trú Nội tổng quát
2008: Tốt nghiệp khóa đào tạo Siêu âm tim
2011: Tốt nghiệp cao học Nội tổng quát