Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Bằng

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ phụ trách phòng khám khoa Nội - Lao phổi - Bác sĩ Nguyễn Đức Bằng

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Bằng

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám khoa Nội - Lao phổi - Bác sĩ Nguyễn Đức Bằng

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Bằng

Bác sĩ chuyên khoa I