Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Định Hà

Bác sĩ tại khoa Điều trị Hiếm muộn IVF - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Định Hà

Khoa Điều trị Hiếm muộn IVF - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Nguyễn Định Hà

2006: Tốt nghiệp khóa đào tạo dài hạn Hỗ Trợ Sinh Sản tại Bệnh Viện Từ Dũ
2000: Tốt nghiệp Bác sỹ Y Khoa
2002: Tốt nghiệp Siêu âm tổng quát 
2003: Tốt nghiệp Phẫu thuật Nội soi trong Sản Phụ khoa và Vô sinh
2006: Tốt nghiệp khóa đào tạo dài hạn Hỗ Trợ Sinh Sản tại Bệnh viện Từ Dũ
2008: Tốt nghiệp Siêu âm Sản phụ khoa