Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Đăng Ngọc

Phó giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế