Chức vụ

Các chức vụ của Dược sĩ Nguyễn Đăng Hải

Dược sĩ tại nhà thuốc 115

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Dược sĩ Nguyễn Đăng Hải

Nhà thuốc 115