Bác sĩ Nguyễn Công Huyền Tôn Nữ Cẩm Tú khám chữa bệnh tại phòng khám Dị ứng Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1 vàochiều thứ 3 hàng tuần.


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Công Huyền Tôn Nữ Cẩm Tú

Bác sĩ tại phòng khám Dị ứng Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Hội viên Hội Tai Mũi Họng Việt Nam.
Hội viên Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Tai Mũi Họng Nhi thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Tai Mũi Họng miền Nam

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Công Huyền Tôn Nữ Cẩm Tú

2013 - nay: Phòng khám Dị ứng Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Công Huyền Tôn Nữ Cẩm Tú

2010: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2007: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh
2007: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh
2010: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh