Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Cao Viễn

Bác sĩ tại khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Nhân dân 115

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Cao Viễn

Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Nhân dân 115