Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Bùi Hồng Phượng

Bác sĩ tại phòng khám Chẩn đoán hình ảnh Nguyễn Bùi Hồng Phượng
Bác sĩ tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Bùi Hồng Phượng

Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh Nguyễn Bùi Hồng Phượng
Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh