Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Bách

Trưởng khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Thống Nhất
Giảng viên kiêm nhiệm Bộ Môn Lão Khoa, ĐHYD TPHCM, ĐHYK Phạm Ngọc Thạch, Học Viện Quân Y.
Tổng thư ký Hội Thận học, TP HCM

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Bách

Thành viên Hội Thận-Tiết Niệu, TP HCM; Hội ghép tạng TP HCM, Hội Thận học Hoa Kỳ, Hội Thận học Nhật Bản, Hội Thận học Châu Âu.
Báo cáo viên thường xuyên của câu lạc bộ Suy thận mạn, Trung Tâm Truyền Thông Sở Y tế TP HCM.
Hơn 50 bài báo cáo khoa học được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành Thận học trong và ngoài nước.

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Điều trị các bệnh nam khoa
2 Tư vấn các vấn đề nam khoa
3 Chữa bệnh thận tiết niệu