Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Ánh Tuyết

Phó giám đốc bệnh viện nhân dân Gia định

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Ánh Tuyết

Bệnh viện nhân dân Gia Định