Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Anh Tuấn đã theo học các chương trình đào tạo về Chấn thương chỉnh hình, Tạo hình - Thẩm mỹ, vi phẫu, phẫu thuật bàn tay… tại các nước: Israel, Đức, Hoa Kỳ… Ông đã có hơn 30 bài báo và báo cáo khoa học về lĩnh vực Chấn thương chỉnh hình và Tạo hình - Thẩm mỹ, đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước.

Ông cũng tham gia báo cáo tại nhiều hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước trong chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình và Tạo hình - Thẩm mỹ. Ông đã hoàn thành 5 đề tài cấp cơ sở về tạo hình, thẩm mỹ và điều trị vết thương.

Lĩnh vực hoạt động mà ông đặc biệt quan tâm hiện nay là phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ, vi phẫu thuật và chấn thương chỉnh hình.


Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn

Bác sĩ tại Viện Thẩm mỹ Rohto Aohal
Trưởng Bộ môn Tạo hình - Thẩm mỹ - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Trưởng khoa Tạo hình - Thẩm mỹ của Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyên Bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Chợ Rẫy
Phó chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh
Phó chủ tịch Hội phẫu thuật bàn tay Thành phố Hồ Chí Minh
Phó tổng thư ký Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam
Uy viên Ban chấp hành Hội phẫu thuật Thẩm mỹ Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn

Viện Thẩm mỹ Rohto Aohal
5/1987 - 5/2007: Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Chợ Rẫy
Bộ môn Tạo hình - Thẩm mỹ - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
6/2007 - nay: Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ của Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn

1986: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình tại trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
2000: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II Chấn thương chỉnh hình tại trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
1986: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình tại trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
2000: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II Chấn thương chỉnh hình tại trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
2005: Bảo vệ luận án Tiến sĩ