• 2002: Tốt nghiệp khoa Y - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

  • 2011: Tốt nghiệp Cao học Nội Thần Kinh - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

  • Chứng chỉ điện não đồ

  • Chứng chỉ siêu âm bụng tổng quát

  • Chứng chỉ laser và điện từ trường y học


Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Anh Diễm Thúy

Bác sĩ tại khoa Nội Thần kinh - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Thiên Phước
Phụ trách chính phòng khám chuyên sâu Parkinson và rối loạn vận động - khoa Nội Thần kinh - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thành viên nhóm chuyên gia về can thiệp phẫu thuật Thần kinh và kích thích não sâu bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Anh Diễm Thúy

2011 - nay: Khoa Nội Thần kinh - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
2002 - nay: Phòng khám Đa khoa Thiên Phước

Giải thưởng và chứng nhận

Các giải thưởng, chứng nhận, chứng chỉ của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Anh Diễm Thúy

Giấy khen cấp bệnh viện Tham gia phẫu thuật kích thích não sâu cho bệnh nhân Parkinson