Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Anh Danh

Bác sĩ tại phòng khám Sản phụ khoa - Số 2 Lương Hữu Khánh
Bác sĩ tại khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Sản phụ khoa - Bác sĩ Nguyễn Anh Danh
Bác sĩ tại phòng khám Cát Tường

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Anh Danh

Phòng khám Sản phụ khoa - Số 2 Lương Hữu Khánh
Khoa Hiếm muộn - Bệnh viện từ dũ Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Sản phụ khoa - Bác sĩ Nguyễn Anh Danh
Phòng khám Cát Tường