Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Ngô Văn Tuấn

Bác sĩ tại phòng khám bác sĩ Ngô Văn Tuấn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Ngô Văn Tuấn

Phòng khám bác sĩ Ngô Văn Tuấn

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Khám bệnh 
2 Siêu âm
3 Sơ cấp cứu
4 Khâu vết thương
5 Truyền dịch
6 Tiêm thuốc
7 Tư vấn xét nghiệm