Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Ngô Văn Tân

Bác sĩ tại khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Truyền máu - Huyết học

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Ngô Văn Tân

Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Truyền máu - Huyết học