Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Ngô Trung Nam

Bác sĩ khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Bệnh viện Hùng Vương

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Ngô Trung Nam

Khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Bệnh viện Hùng Vương