Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Ngô Thị Thu Hương

Bác sĩ tại Bệnh viện Pasteur Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Thành viên của Hội Y học Chẩn đoán hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Ngô Thị Thu Hương

Bệnh viện Pasteur Hồ Chí Minh
Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Hội Y học Chẩn đoán hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Ngô Thị Thu Hương

2010: Hoàn thành khóa tập huấn về An toàn bức xạ trong X-Quang Chẩn Đoán