Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Ngô Minh Vinh

Bác sĩ khoa Khám bệnh - Thẩm mỹ Da - Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Da liễu - Bác sĩ Ngô Minh Vinh
Giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Ngô Minh Vinh

Khoa Khám bệnh - Thẩm mỹ Da - Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Da liễu - Bác sĩ Ngô Minh Vinh