Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Ngô Duy Đăng Khoa

Phó phòng Công nghệ thông tin - Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Ngô Duy Đăng Khoa

Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh