Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Mộc Thiên Hưng

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Bác sĩ tại khoa Da liễu - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Bác sĩ tại khoa Tim mạch - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Mộc Thiên Hưng

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Khoa Da liễu - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Khoa Tim mạch - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Mộc Thiên Hưng

Tốt nghiệp Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Đào tạo về chuyên khoa Tim mạch
Đào tạo sau đại học về Chẩn đoán hình ảnh.
Đào tạo sau đại học về Điện tâm đồ
Đào tạo cập nhật bệnh lý U máu và bệnh Da liễu
Đào tạo chọc hút FNA
Đào tạo thủ thuật tiêm chất gây xơ 
Đào tạo về Siêu âm Tim
Đào tạo về Cấp cứu Tim mạch 
Đào tạo về Sử dụng Laser trong điều trị