Bác sĩ Mark Siefring tốt nghiệp Đại học Y khoa Louisville vào năm 1995. Từ năm 1995 đến năm 1998, ông được đào tạo chuyên sâu Nội khoa tại Trường Y khoa Baylor ở Houston, Texas. Ông là Thạc sĩ chuyên ngành vi rút và miễn dịch học. Hiện nay ông đang theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ về  Y học Ung thư da tại trường Đại học Queensland (Úc).

Ngoài ra, ông cũng là Bác sĩ chuyên khoa Da Liễu được đào tạo tại trường Đại học Cardiff (2011). Ông có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm trong việc tầm soát và phát hiện bệnh ung thư da ở giai đoạn đầu. Ông đã tốt nghiệp xuất sắc chương trình đào tạo chuyên sâu về Kỹ thuật Soi da(2014) của trường Đại học Y khoa Graz (Áo). Trước đó, ông cũng đã đạt được Chứng nhận về kỹ thuật soi da (2012) của trường Đại học Cardiff. Ông hiện là thành viên của Viện Ung thư da Châu Úc, Hội Kỹ thuật Soi da (Dermoscopy) quốc tế, Viện Da Liễu trường Đại Học Cardiff và Hội Phát Triển Chuyên Khoa Da Liễu Cardiff.


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Mark Siefring

Bác sĩ tại Phòng khám chuyên khoa Da Stamford Skin Centre
Thành viên Viện Ung thư da Châu Úc
Thành viên Hội Kỹ thuật Soi da (Dermoscopy) Quốc tế
Thành viên Viện Da Liễu - Đại học Cardiff
Thành viên Hội Phát triển Chuyên khoa Da liễu Cardiff

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Mark Siefring

Phòng khám chuyên khoa Da Stamford Skin Centre
Viện Ung thư da Châu Úc
Viện Da Liễu - Đại học Cardiff

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Mark Siefring

2014: Tốt nghiệp xuất sắc Chương trình đào tạo chuyên sâu về Kỹ thuật Soi da - Đại học Y khoa Graz, Áo
1995 - 1998: Học chuyên sâu Nội khoa - Trường Y khoa Baylor, Houston, Texas
1995: Tốt nghiệp Đại học Y khoa Louisville
Nhận Chứng nhận vể điều trị Ung thư da tổng quát - Đại học Queensland
Nhận Chứng nhận về phẫu thuật Ung thư da - Đại học Queensland
2011: Tốt nghiệp chuyên ngành Da liễu - Đại học Cardiff
2012: Nhận Chứng nhận về Kỹ thuật soi da - Đại học Cardiff
1995: Tốt nghiệp Đại học Y khoa Louisville
1995 - 1998: Học chuyên sâu Nội khoa - Trường  Y khoa Baylor, Houston, Texas
2011: Tốt nghiệp chuyên ngành Da liễu - Đại học Cardiff
2012: Nhận Chứng nhận về Kỹ thuật soi da - Đại học Cardiff
2014: Tốt nghiệp xuất sắc Chương trình đào tạo chuyên sâu về Kỹ thuật Soi da - Đại học Y khoa Graz, Áo
Nhận Chứng nhận vể điều trị Ung thư da tổng quát - Đại học Queensland
Nhận Chứng nhận về phẫu thuật Ung thư da - Đại học Queensland