Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Mai Văn Thu

Bác sĩ tại phòng khám Vật lý trị liệu Mai Văn Thu

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Mai Văn Thu

Phòng khám Vật lý trị liệu - Bác sĩ Mai Văn Thu