Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Mai Văn Minh

Bác sĩ tại bệnh viện Quốc tế Minh Anh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Mai Văn Minh

Bệnh viện Quốc tế Minh Anh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Mai Văn Minh

1996: Tốt nghiệp bác sĩ Y Khoa
Chuyên khoa I chuyên ngành Lao và Bênh phổi
Chứng chỉ siêu âm thực hành
Chứng chỉ siêu âm tim
Chứng chỉ điện tâm đồ
Chứng chỉ hồi sức cấp cứu
Giấy chứng nhận siêu âm đàn hồi gan