Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Mai Thị Phương

Bác sĩ khoa Hậu Sản A - Bệnh viện Hùng Vương
Bác sĩ khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Hùng Vương
Bác sĩ khoa Hậu Sản B - Bệnh viện Hùng Vương

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Mai Thị Phương

Khoa Hậu Sản A - Bệnh viện Hùng Vương
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Hùng Vương
Khoa Hậu Sản B - Bệnh viện Hùng Vương