Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng

Trưởng khoa Nam khoa - Bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Nam khoa Mai Bá Tiến Dũng

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng

Khoa Nam khoa - Bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Nam khoa - Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng