Địa chỉ của bác sĩ Lý Thái Lộc là 45 An Dương Vương, phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh.


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Lý Thái Lộc

Bác sĩ tại khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Hùng Vương
Bác sĩ tại phòng khám Sản Phụ khoa Lý Thái Lộc

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Lý Thái Lộc

Khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Hùng Vương
Phòng khám Sản Phụ khoa Lý Thái Lộc