Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lưu Thị Thanh Loan

Phó phòng khám Phụ khoa Hoàng Gia
Bác sĩ tại Đơn vị Hỗ trợ sinh sản - Phòng khám Phụ khoa Hoàng Gia
Bác sĩ tại khoa Điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện Từ Dũ
Bác sĩ hợp tác với Bệnh viện An Sinh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lưu Thị Thanh Loan

Phòng khám Phụ khoa Hoàng Gia
Khoa Điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện Từ Dũ
Bệnh viện An Sinh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lưu Thị Thanh Loan

Tốt nghiệp lớp Hỗ trợ sinh sản - IUI của Hội Nội tiết sinh sản - Vô sinh thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp lớp Siêu âm Sản phụ khoa - Trường Đại học Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh