Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Lưu Thị Thanh Anh

Bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Lưu Thị Thanh Anh

Bệnh viện Chợ Rẫy