Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lưu Thanh Nam

Bác sĩ tại phòng khám Nội tổng quát Lưu Thanh Nam
Trưởng khoa Chấn thương sọ não - Bệnh viện Chợ Rẫy
Bác sĩ tại khoa Ngoại thần kinh sọ não - Bệnh viện Quận 2

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lưu Thanh Nam

Phòng khám Nội tổng quát - Bác sĩ Lưu Thanh Nam
Khoa Chấn thương sọ não - Bệnh viện Chợ Rẫy
Khoa Ngoại thần kinh sọ não - Bệnh viện Quận 2

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Tầm soát các vấn đề về sức khỏe
2 Điều trị bệnh lý thần kinh
3 Điều trị bệnh lý tiêu hóa
4 Điều trị bệnh lý hô hấp
5 Điều trị bệnh lý dạ dày
6 Điều trị bệnh lý tim mạch
7 Tư vấn sức khỏe