Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lương Thanh Hải

Bác sĩ khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh - Bỏng - Bệnh viện Quân dân Y Miền Đông

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lương Thanh Hải

Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh - Bỏng - Bệnh viện Quân dân Y Miền Đông